Die klant die maar niet wil betalen, wat doen je eraan?

Er is voor een bedrijf natuurlijk altijd de mogelijkheid om een incassobureau in Den Haag in te schakelen om een rekening betaald te krijgen. Maar niet alle bedrijven willen hier direct mee van start. Er is een andere dienst welke pre incasso genoemd wordt. In feite is dit een laatste vriendelijke aanmaning waarin het incassobureau nogmaals verzoekt om te rekening te betalen. Er zijn vaak wel kosten verbonden aan deze dienst, welke vaak lager zijn dat een echte incasso zaak. Deze bijkomende kosten worden vaak aan uw debiteur voorgelegd. Soms dient u deze zelf te betalen, dat is per incassobureau verschillend.

Een derde partij maakt meer indruk op de debiteur

minnelijke fase incassoDeze dienst maakt vaak meer indruk op uw debiteur dan dat u zelf een aanmaning verstuurd. Het is duidelijk dat u het dit keer meent. De aanmaning wordt namelijk ook op het briefpapier van het incassobureau verzonden. Mocht de debiteur de rekening niet betalen, dan kunt u de zaak vaak alsnog overdragen en er een incassozaak van maken. Het incassobureau zal dan opnieuw uw debiteur benaderen maar nu vaak op een iets andere toon. Het doel is uiteindelijk om de rekening zo snel mogelijk betaald te krijgen. Dit wordt bereikt door brieven te verzenden en eventueel te bellen naar de klanten.

Ook kunt u een goed incassobureau vaak vragen om diverse te helpen bij het opstellen van een goed debiteurenbeleid. Want natuurlijk kan er geholpen worden bij het incasseren van rekeningen, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Als een incassobureau geholpen heeft bij het opzetten van een goed beleid, dan kunt u ze natuurlijk altijd inschakelen wanneer een debiteur niet tijdig blijkt te betalen.